Тернопільське обласне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільське обласне комунальне територіальне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільське обласне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільське обласне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільська мала академія наук України
icon
Назад
Наша гордість
05.10.2018

Кожна справа розпочинається з маленького кроку, кожен запис – з першої букви, а успіх в Малій академії наук – з заяви на вступ. Кожен наш переможець, кожен президентський стипендіат починав з цього.
 
Щороку слухачі Обласного відділення МАН отримують стипендії президента України. Цьогоріч семеро слухачів стали президентським стипендіатами:
 
У секції «Біологія людини» перемогу отримав учень 11 класу Української гімназії ім. І. Франка м. Тернопіль Авдєєв Богдан Олександрович з темою роботи «Реакція організму на вживання питної води з різними концентраціями іонів натрію», науковий керівник: Кондратюк Володимир Андрійович, доктор медичних наук, професор ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Горбачевського МОЗ України».
 
«Після експериментально-лабораторних досліджень я виявив, що тривале вживання питної води із вмістом іонів натрію в концентрації 200,0 мг/дм3 негативно впливає на організм піддослідних тварин,» - розповів про висновки школяр.
 
Юнак дослідив, що на тлі тривалого вживання питної води із вмістом іонів натрію 200,0 мг/дм3 спостерігаються такі структурні зміни: розширення, повнокрів’я судин, крововиливи, дистрофічні, некробіотичні зміни у клітинах паренхіми, невеликі клітинні інфільтрати, інфільтрація і набряк строми, явища периваскулярного набряку в нирках і печінці.
 
Переможець секції «Етнологія»: Цуприк Ілона Степанівна, студентка 2 курсу (11 класу) Гусятинського коледжу Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя, науковий керівник: Мацко Наталія Степанівна, кандидат історичних наук, викладач Гусятинського коледжу ТНТУ ім. І. Пулюя. Тема роботи: «Рекрутчина як соціальне явище у фольклорі Правобережної України (на матеріалах Подільської губернії)»
 
Юна дослідниця у своїй роботі проаналізувала рекрутські пісні, щоб всебічно й об’єктивно висвітлити особливості виконання мешканцями Правобережної України рекрутської повинності, показати її примусовість і трагічність у повсякденному житті населення регіону. З науковою допитливістю Ілона розглядала їх мотиви, теми і сюжети, у яких відображено соціальні порушення і зловживання, репрезентовано соціальні наслідки рекрутування.
 
На підставі об’єктивного й ретельного аналізу рекрутських пісень, опублікованих матеріалів та архівних документів дівчина продемонструвала трагічний вплив рекрутчини на соціально-економічні, морально-психологічні, етно-демографічні відносини мешканцівПравобережжя кінця XVIII – першої половини XIXст. у зв’язку із приєднанням цих територій до Російської імперії і запровадженням військових повинностей.
 
У секції «Медицина» Стаханська Анастасія Олександрівна, учениця 10 класу Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов науковий керівник: Марчишин Світлана Михайлівна, доктор фармацевтичних наук, професор ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Горбачевського МОЗ України». Тема роботи: «Вивчення протизапальної та антимікробної активності біологічно активних речовин підземних органів родовика лікарського (Sanguisorba officinalis L.)».
 
Анастасія вирішила дослідити представника родини Розові (Rosaceae) – родовика лікарського (Sanguisorba officinalis L.), який використовують у народній медицині як в’яжучий, протизапальний, кровоспинний і антимікробний засіб. На фармацевтичному ринку України відсутні препарати з родовика лікарського, тому фармакогностичне вивчення цього виду, фармакологічне обґрунтування створення нових вітчизняних лікарських засобів на основі біологічно активних речовин кореневищ і коренів родовика лікарського є актуальним.
 
Результати фітохімічних досліджень показали, що у кореневищах і коренях родовика лікарського наявні сполуки фенольної природи – гідроксикоричні кислоти, флавоноїди, конденсовані дубильні речовини, які за даними літератури, проявляють протизапальні й антимікробні властивості. Фармакологічними дослідженнями встановлено, що сухий екстракт кореневищ і коренів даної рослини на моделях карагені нового і зимозанового набряку лапи у щурів проявляє протизапальну активність. Дослідження антимікробної дії сухого екстракту родовика показали, що біологічно активні речовини рослин проявляють виражені антимікробні властивості.
 
У секції «Екологія»: Тимошенко Павло Олександрович, учень 11 класу Кременецької загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів, науковий керівник: Стрижак Світлана Анатоліївна, вчитель біології та екології Кременецької загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів. Тема роботи: «Фотографічні методи вимірювання рівня світлового забруднення атмосфери у м. Кременець».
 
Учень у своїй науковій роботі дослідив вплив світлового забруднення, а саме: світіння неба та засвічення зірок на рослинність і тваринний світ. Юний науковець подав рекомендації щодо заміру світлового забруднення та створив програмний додаток для обробки результатів дослідження. Отримані відомості Павло застосував на практиці для заміру світлового забруднення у 13-ти точках м. Кременець, де виявлено відхилення від нормального світлового фону.
 
Проведене дослідження підтвердило, що збільшення періоду фотосинтезу, викликане застосуванням штучного світла, призводить до надприродного росту рослин, зсуву фази цвітіння, зміни забарвлення листків. Також було проведено спостереження за комахами, які потрапляють у полон нічного освітлення в під’їзді житлового будинку.
 
«Спостерігаючи за їх поведінкою, ми помітили, що поблизу джерела світла у комах часто порушується координація рухів і вони просто падають на землю, багато з них гине від високої температури розжареної лампи,» - розповів про висновки школяр.

У секції «Охорона довкілля та раціонального природокористування»: Павлишин Соломія Василівна, учениця 11 класу Збаразької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 імені Івана Франка, науковий керівник: Денис Лідія Степанівна, вчитель біології Збаразької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 імені Івана Франка. Тема роботи: «Збаразький парк – перспективний природоохоронний об’єкт садово-паркового мистецтва».
 
Соломія вважає, що туристична галузь Збаражчини теж є невід’ємною складовою світового туристичного процесу, адже особливості географічного розташування та рельєфу, сприятливий клімат, багатство природного, історико-культурного та туристично-рекреаційного потенціалу краю створюють усі можливості для всебічного задоволення потреб туристів. Метою роботи було вивчити біорізноманіття флори на території Призамкового парку та його околиць, підвищити рівень екологічної свідомості учнів та населення м. Збараж.
 
У процесі роботи учениця дослідила історію та ландшафтно-географічні особливості Збаража, ретельно вивчила біорізноманіття флори Призамкового парку, описала вікові дерева парку, стан популяцій та рідкісні види ефемероїдів. Юна дослідниця дала оцінку соціально-екологічній значимості та стану заповідної території та розробила екологічний маршрут «Призамковий парк – пам’ятка садово-паркового мистецтва ХVIII ст.».
 
У секції «Історичне краєзнавство»: Тракало Максим Володимирович, учень 11 класу ЗОШ І-ІІІ ступенів смт. Товсте Заліщицького району Тернопільської області, науковий керівник: Полевий Володимир Васильович, вчитель історії ЗОШ І-ІІІ ступенів смт. Товсте Заліщицького району Тернопільської області. Тема роботи: «Товстенька підпільна друкарня ОУН «Поділля» ім. Я. Старуха «Стяга» в системі підпільних друкарень ОУН Західної України».
 
Метою роботи Максима було дослідити діяльність Товстенької підпільної друкарні ОУН «Поділля» ім. Я. Старуха «Стяга» та реконструювати її в межах шкільного музею смт. Товсте. Перед собою учень поставив такі завдання: проаналізувати діяльність підпільних друкарень на території Західної України в періоди 1947-1951рр.; вивчити особливості створення і матеріально-технічного забезпечення Товстенької підпільної друкарні ОУН ім. Я. Старуха «Стяга» та охарактеризувати її діяльність, обставини ліквідації.
 
Використовуючи метод історичної реконструкції, МАНівець у своїй роботі намагався відтворити побут, матеріальні цінності підпільників в межах шкільного музею смт. Товсте. Максим зазначив, що матеріали роботи можна використати для екскурсій у шкільному музеї-криївці, проведених для учнів шкіл України, людей, які цікавляться історією боротьби ОУН-УПА на території Західної України у післявоєнний період.
 
У секції «Німецька мова»: Турківська Вікторія Романівна, учениця 10 класу Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов з темою роботи «Англіцизми в сучасній німецькій пресі (на основі матеріалів журналу «DerSpiegel»)», науковий керівник: Вирста Наталія Богданівна, кандидат філологічних наук, доцент Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка.
 
На основі опрацьованої наукової літератури, дослідниця розкрила поняття «англіцизм» і визначила його основні та похідні форми; з’ясувала шляхи запозичень у сучасній німецькій мові; дослідила функціонально-семантичне навантаження і продуктивність англіцизмів у пресі, окремо розглянула лексичні одиниці, запозичені для означення сучасних релігій, і подала їх тлумачення; проаналізувала особливості морфологічної адаптації англіцизмів, зокрема рід, утворення множини та словотвір; виявила зміни, які відбулися у системі англійських запозичень протягом останніх десятиліть (на основі матеріалів власного дослідження і результатів наукової праці мовознавця В. Янга).
 
Наукова новизна роботи Вікторії полягає у тому, що здійснено різноаспектне вивчення новітніх англіцизмів; запроваджено в науковий обіг і проаналізовано значний за обсягом новий матеріал.
 
Ми дуже тішимося, що мали честь працювати з Вами, захоплюємось Вашою витримкою, здібностями та бажаємо подальших творчих злетів. Бажаємо Вам відчуття повноти і неповторності життя, здоров’я, невичерпних творчих сил, натхнення, щастя і довгої людської пам’яті.