Тернопільське обласне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільське обласне комунальне територіальне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільське обласне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільське обласне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільська мала академія наук України
icon
 Наукове товариство «До глибин»
 при Тернопільській гімназії ім. І. Франка
 
Керівник наукового товариства учнів гімназії – Нова Марія Антонівна, заступник директора з навчально-виховної роботи.
Наукове товариство «До глибин» є колективним членом обласного територіального відділення Малої академії наук України.
Наукове товариство «До глибин» за профілем діяльності є комплексним, створене НТУ при Тернопільській гімназії ім. І. Франка у 1996 році, зареєстроване Президією територіального відділення МАН України у 2001 р. В інших навчальних закладах НТУ «До глибин» філій не має.
 
Модель НТУ «До глибин»
 
Мета діяльності наукового товариства учнів гімназії полягає у формуванні навичок інтелектуальної праці, забезпеченні умов для їх креативної самореалізації у різних напрямках науково-дослідницької роботи, сприянні професійному самовизначенню.
Основними завданнями НТУ є:
 • забезпечення фундаментального ознайомлення учнів із сучасними досягненнями вітчизняної і зарубіжної науки і техніки;
 • сприяння формуванню наукового світогляду і гнучкого нестандартного мислення;
 • спрямування зусиль на саморозвиток креативних здібностей і реалізацію прагнень до наукового пошуку;
 • вироблення дослідницьких умінь і навичок;
 • впровадження у діяльність НТУ системи інтерактивних процесів, спрямованих на безперервність і наступність у пошуку, розвитку та підтримці талановитих і обдарованих учнів гімназії.
Основні форми роботи НТУ «До глибин»:
 • лекторії,
 • навчання за програмою «Основи наукових досліджень»,
 • конкурси, виставки, науково-практичні конференції,
 • семінарські заняття,
 • бібліотечні уроки,
 • консультації,
 • уроки-презентації,
 • підготовка та випуск тематичних збірників.
Структура НТУ «До глибин»
  Модель формування гімназиста-дослідника
Короткий опис діяльності НТУ та основні характеристики
 
Наукове товариство учнів-гімназистів функціонує відповідно до концептуальної програми роботи з обдарованою учнівською молоддю, спрямованої на опанування різних технологій науково-дослідницької діяльності, соціальну підтримку пошукової та експериментальної роботи.

Системність у роботі наукового товариства «До глибин» позначилася на високому рівні проведення управлінських та організаційних заходів, впровадженні в освітній процес різних видів науково-дослідницької діяльності, результативності щодо участі членів товариства у регіональних, всеукраїнських і міжнародних проектах. Особливістю роботи педагогічного і учнівського колективів у науковому товаристві є вдосконалення безперервної освіти, високий рівень науково-методичного забезпечення та інвестиційна привабливість, яка сприяє створенню належних матеріально-технічних умов для забезпечення науково-дослідницької роботи.

Зокрема, у 2013 році для науково-технічного удосконалення матеріальної бази відповідно до інвестиційного проекту «Відкритий світ» у гімназію поставлено мультимедійне обладнання для п’яти навчальних кабінетів.

Наукове товариство «До глибин» створює можливості для розвитку досвіду наукового спілкування завдяки участі у конференціях, форумах, презентаціях. Для цього в НТУ сформовано інформаційний банк даних про масові наукові заходи, які мають дослідницьке спрямування.

Члени наукового товариства «До глибин» мають вагомі результати у ІІ-ІІІ етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.

Щорічно за рейтинговою оцінкою результатів конкурсу Тернопільського обласного відділення МАН України НТУ «До глибин» займає високі місця. Наприклад: у 2013 р. із 27 учасників ІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт – 26 юних науковців здобули І-ІІІ місця, серед яких 2 учні – члени НТУ «До глибин» стали стипендіатами Президента України. У 2014 р. із 19 учасників – 15 стали переможцями.

Загалом, серед випускників гімназії і активних членів НТУ «До глибин» є 52 кандидати і 10 докторів наук у різних галузях.

Найважливішим завданням наукового товариства учнів Тернопільської гімназії ім. І. Франка є формування нової плеяди вчених, які складатимуть основу у відновленні конкурентоспроможності української науки.