Тернопільське обласне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільське обласне комунальне територіальне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільське обласне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільське обласне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільська мала академія наук України
icon
Наукове товариство учнів «Ерудит» Підгаєцької гімназії імені Маркіяна Паславського
 
Наукове товариство «Ерудит» – творче формування учнів Підгаєцької гімназії імені Маркіяна Паславського, які прагнуть поповнювати, удосконалювати свої знання в різних галузях науки й техніки, розвивати свій творчий, інтелектуальний, духовний потенціал, розширювати науковий кругозір, готуватися до майбутньої професії та громадської діяльності, набувати вмінь і навичок науково-дослідницької діяльності під керівництвом науковців, педагогічних керівників.

Головою ради наукового товариства є Слабодух Олександра Ярославівна, завуч Підгаєцької гімназії імені Маркіяна Паславського.

Головною метою діяльності гімназійного наукового товариства є розвиток пізнавальної активності та творчого потенціалу учнів у процесі поглибленого вивчення і наукового дослідження ними однієї із галузей наук.
Основними завданнями шкільного наукового товариства є:
  • пошук, розвиток та підтримка обдарованих та талановитих учнів;
  • створення умов для розвитку здібностей дітей до самостійної дослідницької діяльності, формування творчої різнобічно розвиненої особистості;
  • поглиблення загальних знань учнів, а також спеціальних знань про предмет науково-дослідницької діяльності, формування умінь і навичок наукового дослідження;
  • розширення кругозору учнів у галузі досягнень вітчизняної та зарубіжної науки, а також формування в них наукового світогляду та гнучкого нестандартного мислення;
  • сприяння додатковій освіті учнів шляхом залучення до систематичної науково-дослідницької діяльності в різних галузях наук;
  • пропаганда наукових досліджень та пошуків учнів через залучення їх до участі в різноманітних конкурсах та публікаціях учнівських творчих доробків, пропаганда наукових досліджень та досягнень учнів шляхом випуску періодичних видань, збірників тощо;
  • виховання високоморальних якостей наукового фахівця, свідомого громадянина, патріота України, особистості високої духовної культури;
  • проведення шкільного етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт та залучення школярів до участі у роботі Підгаєцької філії обласного відділення МАН України в етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН;
  • організація навчальних екскурсій та профільних шкіл у період літніх канікул.
  • залучення до співпраці наукових працівників вищих навчальних закладів різних типів до організації діяльності шкільного наукового товариства.