Тернопільське обласне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільське обласне комунальне територіальне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільське обласне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільське обласне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільська мала академія наук України
icon

Секція української літератури
 1. Вплив білінгвального середовища на тексти сучасних українських пісень
 2. «У витоках твого роду віддзеркалена книга буття» (Г.Сковорода). (Дослідження родоводу поетеси Ганни Костів-Гуски).
 3. Роль носіїв ідейно-естетичного звучання поеми Т.Шевченка «Гайдамаки»
 4. Образ рідного краю в художній інтерпретації Івана Гнатюка
 5. Космоніми в творчості Л.Костенко
 6. Феномен презентації сучасної та класичної дитячої літератури у видавничій діяльності «А-БА-БИ-ГА-ЛА-МА-ГИ»
 7. Педагогічні погляди у творчості Г. Сковороди
 8. Роль О.Пчілки в розвитку української поезії в 70-90 рр. ХІХ ст.
 9. Драматична поема Л.Українки «Бояриня» як художня модель української ностальгії.
 10. Автобіографічність – одна з основних рис художнього мислення У.Самчука у трилогії «OST» («Втеча від себе»).
 11. Особливості літературно-критичної діяльності Пантелеймона Куліша
 12. Дивосвіт поезії Тараса Середюка-молодого поета Заліщанщини
 13. Молитва як жанр літератури
 14. Тарас Шевченко і пісня
 15. Художня реконструкція історичної пам’яті в романі у віршах Ліни Костенко «Маруся Чурай»
 16. Великий єврей і України славний син – лауреат Нобелівської премії Шмугель Йосеф Агнон
 17. Контекстуальний аналіз літературної спадщини Івана Мазепи
 18. Дивосвіт поезії Тараса Середюка – молодого поета Заліщанщини
 19. Автобіографічність як одна з основних рис художнього мислення У. Самчука у романі «Юність Василя Шеремети»
 20. Франц Коковський. Трагічна доля таланту
 21. Українські звичаї та традиції на сторінках літературних творів
 22. Порівняльна характеристика образу Роксолани
 23. Теоретичні погляди українських романтиків (М. Максимович, П. Куліш, М. Костомаров).
 24. Літературно-критичні погляди українських літературознавців (на вибір: М. Драгоманов, І. Франко, М. Євшан, М. Зеров, Ол. Білецький, Л. Білецький, Д. Чижевський, І. Айзеншток, Б. Гудзій, Ю. Шевельов, І. Костецький, Г. Грабович).
 25. Розвиток романного мислення упродовж ХХ століття.
 26. Київський літературний текст.
 27. Жінка і побут у літературі.
 28. Популярна культура і література – жанри й типи оповідей: роман, детектив, бойовик, комікс.
 29. Кіч як мета історичної форми популярної культури.
 30. Кіно та література. Проблеми інсценізації літературних творів.
 31. Пейзаж у творчості українських письменників.
 32. Міфопоетика та її місце у літературній творчості (Т. Шевченко, П. Тичина, Є. Маланюк та ін.). 
 33. Постмодерністський роман в українській (російській, польській, сербській) літературі.
 34. Літературний ринок і питання популярності сучасного письменника. 
 35. Літературний канон і його зміна: історикотеоретичні аспекти.
 36. Соцреалістичний канон та його виявлення у творчості радянських письменників.
 37. Теоретичні концепції літературного модернізму (авангардизму, постмодернізму)
 38. Літописання Київської Русі.
 39. «Повчання дітям» Володимира Мономаха, його особливості та джерела.
 40. Біблія й література Київської Русі.
 41. «Повість врем’яних літ» – перший художній твір давньої української літератури.
 42. Київський літопис як пам’ятка літератури.
 43. Галицько-Волинський літопис і образ Данила Галицького.
 44. «Похвала князю Вітовту» і її місце в Галицько-Волинському літописі.
 45. «Слово о полку Ігоревім» – видатна пам’ятка української літератури ХІІ ст.
 46. Апокрифи в історії української літератури.
 47. Біблія і давня українська література.
 48. Митрополит Іларіон – письменник і патріот.
 49. Образ Олександра Македонського в давній українській літературі.
 50. Проблема церковної унії в українській літературі.
 51. Києво-Печерський патерик – найпопулярніша книга ХVІ–ХVІІІ ст.
 52. Творчість Івана Вишенського та її художні особливості.
 53. Творчість мандрівних дяків та її особливості.
 54. Бурлеск і травестія в українській літературі ХVІІ– ХVІІІ ст.
 55. Гумор і сатира в українській літературі ХVІІ–ХVІІІ ст.
 56. Український вертеп та його особливості.
 57. «Автобіографія» Іллі Турчиновського та її особливості.
 58. Зорова поезія ХVІІ–ХVІІІ ст.
 59. «Енеїда» І. П. Котляревського й бурлескнотравестійна література ХVІІ–ХVІІІ ст.
 60. Українська інтермедія ХVІІ–ХVІІІ ст.
 61. Українська полемічна література ХVІІ–ХVІІІ ст. та її особливості.
 62. Українська шкільна драма ХVІІ–ХVІІІ ст.
 63. Трагедокомедія Феофана Прокоповича «Владимир».
 64. Історична драма ХVІІІ ст.: сюжети, особливості поетики.
 65. Біблійні сюжети й мотиви в українській літературі другої половини ХVІ–ХVІІІ ст.
 66. Творчість Климентія Зіновіїва.
 67. Художні особливості поезії Івана Величковського.
 68. Теорія літератури в українських словниках ХVІІ– ХVІІІ ст.
 69. Козацькі літописи Самійла Величка, Григорія Граб’янки, Самовидця.
 70. «Історія Русів» як зразок політичного памфлету.
 71. Григорій Сковорода: біографія, творчість.
 72. Мікрокосм і макрокосм у Григорія Сковороди
 73. Гуманістичний пафос української літератури класичного періоду.
 74. Розвиток національної ідеї в українському письменстві (з кінця XVIII ст. до періоду проголошення УНР).
 75. Від романтизму до модернізму: поетика українського письменства.
 76. Духовна, морально-естетична проблематика у творах українських письменників-класиків.
 77. Міф і фольклор, етапи їх освоєння українським письменством.
 78. Українські письменники ХІХ – початку ХХ ст. у листуванні.
 79. Актуальний внесок у сучасне франкознавство (Малоз’ясовані сторінки рукописної спадщини Івана Франка; особиста бібліотека Івана Франка).
 80. Київ як творче середовище та об’єкт змалювання в українській літературі («київський період» у творчості І. Нечуя-Левицького, М. Старицького, О. Кониського та ін.).
 81. Українське класичне письменство у взаємодії з музичним та різновидами візуального мистецтва.
 82. Розвиток української літератури ХІХ – початку ХХ ст. у типологічному зіставленні з явищами літератур Східної та Західної Європи.
 83. Київ у поетичній та образотворчій спадщині Шевченка.
 84. Образ Т. Шевченка у творчості місцевих поетів (регіону).
 85. Шевченкіана в місцевій періодиці (на сторінках літературних альманахів, збірників, газет).
 86. Шевченко в народних переказах (певного регіону).
 87. Порівняльний аналіз образу шляхетного розбійника в Шевченка (повість «Варнак»), В. Наріжного («Гаркуша»), О. Сомова («Гайдамак»), Г. Квітки-Основ’яненка («Предания о Гаркуше).
 88. Шевченківські ремінісценції в сучасній поезії. 
 89. Інтерпретація однієї (кількох) з маловивчених (нехрестоматійних) поезій Шевченка.
 90. Реалізм та фантазійність у прозі Г. Пагутяк.
 91. Прозовий доробок Є. Концевича (тематика, стилістика, образність).
 92. Образ України в творчості діаспорних авторів (проза або поезія).
 93. МУР: обставини, особливості художнього пошуку.
 94. Нью-Йоркська група поетів: представники та естетичні засади.
 95. Біблійні образи та мотиви в романі І. Багряного «Сад Гетсиманський».
 96. Художнє відображення народного світогляду в романі «Старший боярин» Т. Осьмачки.
 97. Роль пейзажу в романі «Марія» У. Самчука.
 98. Романтизація національної історії в поемі «Мазепа» В. Сосюри.
 99. Служити слову і народу чи служити системі? Творчість М. Куліша і О. Корнійчука.
 100. Екзистенційна концепція героя в прозі В. Підмогильного.
 101. Історична і художня правда в драмі Г. Хоткевича «Богдан Хмельницький» і романі П. Загребельного «Я, Богдан».
 102. Проблема історичної пам’яті в романі О. Забужко «Музей покинутих секретів».
 103. Катастрофа цивілізації і українського світу в романі Ю. Щербака «Час смертохристів. Міражі 2077 року».
 104. Митець і влада. Образи Сивоока і Ярослава Мудрого в романі «Диво» П. Загребельного.
 105. Чорнобильська тема в українській літературі.
 106. Трагедія українського народу в кіноповісті О. Довженка «Україна у вогні»

Секція фольклористики

1. Календарно-обрядові пісні рідного краю: Різдво і Щедрий вечір
2. Пісні, що супроводжують весняні обряди рідного села
3. Купальські традиції у фольклорі рідного краю
4. Особливості весільної пісенності рідного краю (пісні обрядові, жартівливі, ліричні)
5. Сучасні весільні пісні 
6. Особливості родинно-побутових пісень, виконуваних моєю бабусею (варіанти, поетика, виконання)
7. Ліричні пісні про кохання: традиційні та сучасні мотиви 
8. Соціально-побутові та історичні пісні, порівняльна характеристика
9. Історичні пісні: особливості жанру та побутування
10. Родинно-побутові думи (особливості виконання та дослідження) 
11. Усна традиційна проза рідного села: сучасне побутування легенд
12. Історичні перекази рідного краю (поетика, персонажі, традиція виконання)
13. Святкування хрестин у моєму селі (хрестильні пісні, традиційні словесні формули) 
14. Пісенний фольклор мого села: тексти, особливості функціонування
15. Традиційні та модерні фразеологізми рідного краю
16. Особливості сучасного побутування прислів’їв та приказок
17. Сучасний дитячий фольклор у дитячому садочку та школі
18. Символіка у різних жанрах фольклору
19. Фольклор і фольклористика у житті та діяльності письменників
20. Відомі фольклористи та збирачі рідного краю
21. Фольклор у публікаціях певного періодичного видання
22. Що нового я можу внести у дослідження фольклору?
23. Репертуар сучасних носіїв фольклору (окремих співаків чи ансамблів)
24. Побутування сольного та гуртового співу у фольклорній традиції рідного села
25. Сучасні творці народних традицій у фольклорі
26. Сучасне побутування фольклорних жанрів, порівняльна характеристика із записами попередників
27. Збирання фольклору в умовах урбанізації
28. Сучасний міський фольклор: особливості побутування та збирання
29. Місце моїх власних записів у жанровій системі фольклору
30. Моя власна систематизація фольклору рідного села

Секція мистецтвознавства

1. Творчий портрет митця (забуті імена, раніше заборонені постаті, персоналії діаспори (колишні мешканці регіону, містечка, села), відомі особи місцевого значення)
2. Дослідження історії товариства, мистецького напрямку, спільноти тощо
3. Дослідження пам’яток історії та культури, церков, старовинних споруд. Історія створення, стилістика, особливості декорування, внутрішнє оздоблення тощо
4. Дослідження образу Святого Миколая у місцевих оповіданнях, колядках, віршах, іконах, місцевих розписах тощо 

Секція зарубіжної літератури

1. Особливості взаємодії кіномистецтва (або: візуального мистецтва) та літератури у творчості Алена Роб-Ґрійє (або іншого автора на вибір).
2. Пошуки національної ідентичності у творчості одного із авторів другої половини ХХ ст. (наприклад, канадської ідентичності у прозі Тімоті Фіндлі або японської ідентичності у творах Кавабати Ясунарі).
3. Їжа як культурний феномен та її відображення у літературі (на прикладі творів конкретного автора).
4. Особливості модерністської поетики та художньої філософії у творчості одного з авторів першої половини ХХ ст.
5. Осмислення німецької (або іншої національної) історії у творах авторів 1990– 2000 рр. (на прикладі текстів конкретного письменника).
6. Жести та афекти у літературі романтизму (з опорою на конкретні твори тих чи інших авторів).
7. Масова та «висока» література в культурі ХІХ–ХХ ст. (з опорою на конкретний, бажано невеликий, період та із залученням творів конкретних авторів).
8. Гроші як постійний типологічний мотив у французькій, англійській, російській, українській літературах ХІХ–ХХ ст. (Бальзак, Діккенс, Островський, Карпенко-Карий та ін.).
9. Мотив подружньої зради у Стендаля, Флобера, Льва Толстого, І. Франка.
10. Образ Іншого у творчості Оскара Вайлда та Лесі Українки.
11. В. Винниченко та Ф. Достоєвський.
12. Мелодрама та трагікомедія у творчості В. Винниченка та Л. Андрєєва.
13. Традиції А. П. Чехова в американській драматургії.
14. Еволюція образу дитинства і дитини у світовій літературі.
15. Біблійні образи та мотиви у російських поетів Срібного століття та в українській поезії початку ХХ ст.
16. Трансформація античних мотивів у творчості Лесі Українки та Марини Цвєтаєвої.
17. Топос Києва 1918–1919 рр. та Київський текст у творчості українських та російських письменників.
18. Український проект соцреалізму в радянській літературі. «Оптимистическая трагедия» Вс. Вишневського та «Загибель ескадри» О. Корнійчука.
19. Жанр «колгоспної трагедії» в російській та українській літературах (М. Куліш та А. Платонов).
20. Комедія О. Корнійчука «В степах України» в аспекті жанрової інтертекстуальності (Гоголь та Шекспір).
21. Політичні репресії 30-х років як «кримінальне чтиво» у творах російської та української літератур.
22. Жанрові мотиви смерті та самогубства в літературі радянського періоду.
23. Шлях фантастичної літератури від наукової фантастики до фентезі.
24. Образ тинейджера в сучасній американській та українській прозі
25. Традиції Ф. Достоєвського у сучасній російській літературі.
26. Малярство словом. Творчість М. Волошина.
27. Російськомовна поезія України ХХ ст.
28. Українська художня традиція в творах М. Гоголя.
29. М. Гоголь у образотворчому мистецтві.
30. Захід очима Гоголя.
31. Родинна сага в новітній російській літературі