Тернопільське обласне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільське обласне комунальне територіальне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільське обласне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільське обласне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільська мала академія наук України
icon

Історія є географією в часі,

а географія – історією в просторі.

                         (Жан Жак Елізе Реклю)

Державотворчі процеси, що відбуваються в Україні, зумовлюють формування свідомих громадян держави, патріотів своєї Батьківщини, спадкоємців і продовжувачів національно-патріотичних традицій, яким притаманні фундаментальні знання, високі ідеали та моральні цінності, зокрема почуття національної самосвідомості та історичної пам’яті. Досягнення цієї мети передбачає закріплення у знаннях, інтересах, потребах, моральних цінностях молоді позитивного історико-культурного досвіду народу, перетворення його у визначальну рису повсякденної поведінки та мотивації участі у громадському житті.

Основними принципами організації методичної роботи є:

- науковість, що вимагає знання сучасних теоретико-методологічних основ розвитку вітчизняної та зарубіжної педагогіки, психології, соціології з питань виховання творчої особистості;

- системність, що сприяє відпрацюванню мети, завдань, змісту, форм, методів як цілісної системи едукаційного процесу;

- послідовність, наступність, безперервність, масовість, що вимагає всебічного охоплення педагогів різними формами методичної роботи протягом навчального року;

- творчий характер, що обумовлює максимальну активізацію діяльності слухачів МАНУ.

Підсилює роботу відділення компетентний викладацький склад:

ТНПУ ім. В. Гнатюка:

 • Бистрицька Е. В., доктор історичних наук, професор;
 • Зуляк І. С., доктор історичних наук, професор;
 • Кіцак В. М., кандидат історичних наук, доцент;
 • Ревуцький М. П., кандидат філософських наук, доцент;
 • Кліш А. Б., кандидат історичних наук, доцент;
 • Секо Я. П., кандидат історичних наук, доцент;
 • Старка В. В., кандидат історичних наук, доцент;
 • Ятищук О. В., кандидат історичних наук, доцент;
 • Заставецька О. В., доктор географічних наук, професор;
 • Питуляк М. В., кандидат географічних наук, доцент;
 • Питуляк М. Р., кандидат географічних наук, доцент;
 • Заставецька Л. Б., кандидат географічних наук, доцент;
 • Сивий М. Я., доктор географічних наук, професор;
 • Дем'янчук П. М., кандидат географічних наук, доцент;
 • Свинко Й. М., кандидат геолого-мінералогічних наук.

ТНЕУ:

 • Калаур І. Р., кандидат юридичних наук, доцент;
 • Саванець Л. М., кандидат юридичних наук, доцент;
 • Кравчук В. М., кандидат юридичних наук, доцент;
 • Яремко О.М., кандидат, юридичних наук, доцент публічного права;
 • Москалюк Н. Б., кандидат юридичних наук, доцент.

ТНТУ ім. І. Пулюя:

 • Криськов А. А., кандидат історичних наук, викладач.

ДВНЗ «Тернопiльський державний медичний університет iменi I. Я. Горбачeвського МОЗ України»:

 • Калинюк Н. М., кандидатом юридичних наук, доцент.

Тернопільський комерційний інститут:

 • Мурмила Н. І., викладач.
 • Петровський О. М., кандидат історичних наук, доцент.
 • Подобівський В. С., кандидат географічних наук, викладач.

 
Викладачі секцій забезпечують викладання на високому рівні, дають глибокі та ґрунтовні знання. Педагоги створюють сприятливі умови для засвоєння навчального матеріалу на заняттях: застосовують мультимедійні та геоінформаційні технології (презентації, відео демонстрації, навчальні фільми); організовують нетрадиційні типи занять (тренінг взаємного навчання, дидактичні ігри, диспут, інтегроване (міжпредметне) заняття). Для організації навчально-пізнавальної діяльності використовують різноманітні методи (словесні, наочні, практичні; індуктивні та дедуктивні, пояснювально-репродуктивні та інформативно-пошукові); прийоми стимулювання і мотивації інтересу до навчання (гра, диспут, зацікавленість), обов'язку та відповідальності (вимоги, переконання, заохочення, покарання); методи контролю й самоконтролю у навчанні (розповідь, бесіду, пояснення), прийоми розвитку логічних дій (аналіз, порівняння), вдало їх поєднуючи на традиційних лекційно-практичних заняттях та під час роботи із текстами нормативно-правових актів, історичних джерел, навчальних тренінгів, індивідуальної та науково-дослідницької роботи.

Пріоритетним напрямком роботи відділення є участь у обласних та всеукраїнських заходах: фестивалі-форумі «Гордість і надія Тернопілля»; Всеукраїнському конкурсі дослідницьких робіт для учнів 6-8 класів; Всеукраїнській акції «Врятувати від забуття» та ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів МАН України. 

Екскурсія в Тернопільський історико-меморіальний музей політичних в'язнів
Круглий стіл: "В'ячеслав Чорновіл - здобувач української незалежності". Дебати з публічного права «Чиї аргументи переконливіші?»
Дебати з публічного права «Чиї аргументи переконливіші?»
Призери ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт на форумі «Гордість і надія Тернопілля»
ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України (відділення філософії, суспільствознавства та наук про Землю 2014 р.)
ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України (відділення філософії, суспільствознавства та наук про Землю 2015 р.)
Круглий стіл: «Голодомор 1932-1933 рр. До 80-ї річниці трагічної сторінки історії»