Тернопільське обласне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільське обласне комунальне територіальне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільське обласне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільське обласне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільська мала академія наук України
icon
Наукове товариство  учнів Чортківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 5
 
Керівник: Садовська Тетяна Ярославівна, вчитель  хiмії та біології Чортківської ЗОШ І-ІІІ ст.

За формою діяльності НТУ: шкiльне, мiське, багатопрофільне.

Осередок НТУ створений на базi Чортківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 5.

Модель наукового товариства учнiв

Наукове товариство учнiв Чорткiвської ЗОШ І-ІІІ ст. № 5 є структурним пiдрозділом Чортківської фiлії Тернопільського обласного віддiлення Малої академії наук України.

Наукове товариство учнiв Чорткiвської ЗОШ І-ІІІ ст. № 5 - творче об'єднання учніi (8-11 класiв), що забезпечує їх iнтелектуальний і духовний розвиток, пiдготовку до активної діяльностi в галузi науки та сприяє самовизначенню в майбутнiй професiї.
 
Головним завданням шкiльного наукового товариства є:
 • створення умов для творчого самовдосконалення учнiв;
 • виявлення, розвиток і пiдтримка юних талантiв та обдарувань;
 • сприяння додатковiй освітi учнiв шляхом залучення до систематичної науково-дослiдницької, експериментальної, конструкторської та винахiдницької дiяльності у рiзних галузях наук;
 • створення умов для творчої співпрацi з науковцями вищих навчальних закладiв областi та iнших установ;
 • пропаганда наукових дослiджень та досягнень  учнiв  школи  шляхом участi  у різноманiтних наукових конкурсах, конференцiях тощо;
 • пошук цiкавих нестандартних форм і методiв органiзації та проведення науково-дослiдницької роботи серед учнiвської молодi школи;
 • організацiя та пошук шляхiв для здiйснення морального та матерiального заохочення кращих учнів школи;
 • робота по створенню інформаційного банку даних, який складається із учнівських науково-дослiдницьких робiт i використовується у подальшiй роботі як з учнями, так і  вчителями школи.
Наукове товариство учнiв здiйснює свою роботу у таких  формах:
 • органiзація занять наукових гурткiв, секцiй, клубів, шкiл юних дослiдників;
 • індивiдуальна робота учнiв пiд керiвництвом спецiалістів;  
 • колективна робота творчих груп учнiв під керівництвом спеціалістів;
 • конференцiї, конкурси, виставки творчих робіт учнів;
 • олімпiади і турніри з різних галузей знань;
 • органiзація  науково-дослідницької  роботи  спiльно з  батьками-фахiвцями у певних галузях науки.
   
Члени наукового товариства беруть участь у:
 • Міжнародному конкурсi знавців української мови iмені Петра Яцика, Всеукраїнському мовно-лiтературному конкурсі iмені Тараса Шевченка;
 • iнтерактивних конкурсах: «Колосок»,  «Левеня», «Пазли», «Соняшник», «Лелека», «Кенгуру», «Геліантус», «Бобер»;
 • Інтелектуальних марафонах;
 • Інтернет-олiмпіадах;
 • природничих акцiях: «Птах року», “Галерея кімнатних рослин”, “Посади калину”, «Парад квітів біля школи», “Юний натураліст”.