Тернопільське обласне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільське обласне комунальне територіальне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільське обласне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільське обласне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільська мала академія наук України
icon
Лановецька філiя працює з 1 листопада 2011 року, базовим навчальним закладом визначено НВК «Лановецька ЗОШ І-ІІІ ст. №2 - гімназія». За роки роботи в секцiях навчалося 311 слухачiв. До дослiдницької та пошукової діяльностi були залученi учні НВК «Лановецька ЗОШ І-ІІІ ст. №2 – гiмназія», НВК «Лановецька ЗОШ І-ІІІ ст. №1 – лiцей», на жаль до навчання в Лановецькій філiї не залучені дiти з району. Загалом позитивною є тенденцiя до збiльшення кількостi слухачів.

Колектив Лановецької фiлії працює над науково-методичною проблемою «Творче використання потенцiалу обдарованих учнів на уроках та в позаурочнiй роботі iз застосуванням iнноваційних технологiй навчання».

Мета роботи Лановецької фiлії - створення умов для найкращого саморозкриття обдарованих учнiв, розширення і поглиблення знань, продукування  нових педагогiчних iдей, технологiй навчання та виховання в сучасних умовах.

Зміст роботи фiлії полягає в:
 • оволодіннi методологiчними й теоретичними основами вiдповідної галузi науки, сучасними досягненнями психолого-педагогiчної науки, методикою викладання предметiв;
 • систематичному вивченнi й аналiзі навчальних планiв, програм, пiдручників, посiбників, iнструктивних матерiалів, методичних рекомендацій щодо змiсту, форм і методiв проведення занять;
 • вивченнi та використаннi на практицi сучасних досягнень психолого-педагогiчної науки, передового педагогічного досвiду; розвиткові iніціативи й творчостi, новаторських пошуків педагогiв та учнів; упровадженні результатів наукових дослiджень;
 • вивченнi й аналiзі стану викладання, якостi навчальних досягнень учнiв; виявленні труднощів у засвоєнні програмового матерiалу;
 • підготовцi та проведеннi заходів, спрямованих на вдосконалення навчально-виховного процесу, пiдвищення загальноосвітнього рiвня учнів, їхньої вихованостi, розвитку; допомозі в профільному самовизначенні  і формуваннi здібностей, необхідних для продовження навчання.
Сьогоднi у філії працюють секції:
 • журналiстики, викладач Матевощук Л.Ю.;
 • психології, викладач Матевощук І.П.;
 • лiтературної творчостi, викладач Матевощук Л.Ю.;
 • географiї, викладач Кноль М. А.;
 • ОНД викладач Матевощук Л.Ю.;
Впродовж 4 рокiв у фiлії також працювала секцiя математики, викладач Кухарський Г.В.

Поряд із навчанням, слухачi фiлії беруть активну участь у виховних заходах: тематичних вечорах, конференцiях, диспутах, КВК, засiданнях круглого столу.

За перiод роботи фiлії слухачі були переможцями:
 • ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослiдницьких робіт учнiв-членів МАН - 13 переможцiв.
 • ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослiдницьких робiт учнiв-членів МАН - Нагорнюк Юлiя (секція свiтова література, ІІІ місце).
 • Всеукраїнського лiтературного конкурсу “Розкрилля душі” у номiнації “Лiтературна творчість” – Матевощук Iрина стала переможцем обласного етапу, фіналiстом всеукраїнського. Творча робота: есе “Художнiй свiт сучасних тернопiльських поетiв крізь призму Шевченкового образного слова”.
 • Всеукраїнського конкурсу дослiдницьких робіт для учнiв 6-8 класів - Хаблюк Ірина (обласний етап, ІІІ місце).
Перші творчi доробки слухачiв Лановецької фiлії опублікованi в лiтературному альманасi «Проби пера» та «Проби пера 2».