Тернопільське обласне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільське обласне комунальне територіальне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільське обласне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільське обласне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільська мала академія наук України
icon
Наукове товариство «Думка»
Зборівської державної української гімназії ім. Романа Завадовича

Наукове товариство учнів «Думка» функціонує як структурний підрозділ Тернопільського територіального відділення Малої академії наук України і є його колективним членом. НТУ «Думка» об’єднує у своєму складі учнів 6-11 класів.

Реєстрація НТУ «Думка» Президією обласного відділення МАНУ проведена у 2015 році.

Мета і завдання наукового товариства учнів:
  • створення умов для творчого самовдосконалення учнів гімназії;
  • сприяння додатковій освіті шляхом залучення до науково-дослідницької, експериментальної, конструкторської і винахідницької діяльності у різних галузях науки;
  • створення умов для творчої співпраці з науковцями вищих навчальних закладів;
  • пропаганда наукових досліджень шляхом випуску періодичних газет, буклетів, збірників, участі у теле-, радіопередачах, конференціях, конкурсах;
  • створення інформаційного банку даних про науково-дослідницьку роботу учнів гімназії.
Органи управління НТУ «Думка»: конференція, учнівська наукова рада.

Форми роботи: науково-практичні конференції, індивідуальні і групові консультації,семінари, конкурси, екскурсії, тижні науки, предметні тижні, експедиції.