Тернопільське обласне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільське обласне комунальне територіальне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільське обласне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільське обласне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільська мала академія наук України
icon
Наукове товариство учнів «VERITAS»
Спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов смт. Залізці Зборівського району

 
Осередок НТУ «VERITAS» створений на базi спецiалізованої ЗОШ І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням iноземних мов смт. Залiзці Зборівського району Тернопільської області. За формою діяльностi НТУ є шкiльним, селищним за мiсцем проживання учнiв та комплексним за профiлем (фiлологія, фiзика, хiмія, бiологія).

Керiвником НТУ обрано Гринтус Наталію Михайлівну, вчителя iсторії та географії. 

НТУ зареєстроване президiєю Тернопільського обласного віддiлення МАН України 10.01.2008 р.

В iнших навчальних закладах НТУ «VERITAS» фiлій не має.
 
Модель наукового товариства учнів
Шкiльне наукове товариство діє з метою розвитку здiбностей і обдарувань учнiв, їх самовизначення в напрямку науково-дослiдницьких пошуків у рiзних галузях науки.
 
Основними завданнями дiяльності наукового товариства учнiв є:
  • підтримка здiбних, обдарованих і талановитих учнiв в галузi науки;
  • поглиблення загальних знань учнiв, а також спецiальних знань про предмет навчально-дослідницької діяльності, формування умiнь і навичок наукового дослiдження;
  • створення умов для органiзацiї навчально-пошукової, науково-дослiдницької роботи учнів;
  • поглиблене ознайомлення з досягненнями науки і технiки;
  • залучення учнiв до роботи над суспiльно важливими науковими  проектами.
Структура НТУ:
 
Основою дiяльності НТУ є науковi секції у мережi віддiлень: наук про Землю, iсторії, мовознавства, фiзики та астрономiї, хiмії та біологiї. НТУ має структурну модель та тiсно спiвпрацює з органом учнiвського самоврядування в школi, закладами культури, позашкiльними навчальними закладами, громадськими органiзаціями.

НТУ органiзовує свою роботу у формi регулярної дiяльності гурткiвців  позашкiльних навчальних закладiв (РЦЕНТУМ, БДТ), індивiдуальної роботи з учнями, колективної роботи учнiвських творчих груп, проектiв, роботи груп волонтерiв.       

Роботою НТУ керує рада, до складу якої входять учнi та педагогiчні працівники. Рада переобирається раз на два роки. Очолює НТУ керiвник, який обирається з числа керівникiв секцiй прямим голосуванням. Керiвник та його заступник органiзовують планування роботи; розробляють циклограму науково-дослiдницької дiяльності школярiв, проводять засiдання ради, залучають до консультацiй спеціалiстів обласного віддiлення МАН України.

Керiвники секцiй допомагають учням у виборі напрямкiв науково-дослiдницької дiяльності, проводять індивiдуальні та груповi консультацiї, додатковi заняття з базових дисциплiн, надають методичну допомогу у написаннi та оформленнi науково-дослідницьких робiт, допомагають у підготовцi до участi в предметних олімпiадах.

НТУ органiзовує позакласну дослiдницько-пошукову, iнформаційно-навчальну дiяльність у рамках позакласної виховної дiяльності в школі.

Члени НТУ виступають з доповiдями та повiдомленнями на засiданнях секцiй товариства, науково-практичних конференцiях, краєзнавчих фестивалях, здiйснюють дослiдницьку роботу, в тому числi, на базi шкiльного iсторико-краєзнавчого музею, проводять тематичнi заходи у рамках предметних тижнiв з навчальних дисциплiн та виховної діяльностi, реалізують екологiчні та природоохороннi, краєзнавчо-пошуковi, волонтерські проекти, беруть участь у Всеукраїнських краєзнавчих експедицiях та рухах учнівської молоді.

За результатами дiяльності НТУ, навчальний заклад визнаний опорним з iсторичного краєзнавства в системі методичної роботи Зборівського району.

НТУ пропагує навчально-дослідницьку діяльність та залучає школярiв до участі в iнтерактивному природничому конкурсi «Колосок», Всеукраїнській грі з англiйської мови «Pazzle», мiжнародних конкурсах: з математики «Кенгуру», та  з історiї «Лелека», Всеукраїнській українознавчій грi «Соняшник», Всеукраїнському русі «Моя земля - земля моїх батьків», Всеукраїнській експедиції «Моя Батьківщина - Україна», регіональному фестивалі «Роде наш красний».

НТУ презентує досвід своєї діяльності у рамках методичних заходів, що проходять на базі школи, району, області.