Тернопільське обласне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільське обласне комунальне територіальне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільське обласне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільське обласне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільська мала академія наук України
icon
Заліщицька філія на базі Заліщицької державної гімназії активно функціонує з січня 2001 року, а з 2008  року ще й на базі спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ст. імені Осипа Маковея з поглибленим вивченням інформаційних технологій та технологічних дисциплін. Метою діяльності філії є інтелектуальний та духовний розвиток особистості, удосконалення вміння реалізовувати в практичній діяльності знання, набуті під час навчання, підготовка до активної діяльності в галузі науки, а також самовизначення слухачів у майбутній професії.

У філії впродовж 2014-2015 н. р. на базі гімназії працювали такі секції: української мови та літератури, світової літератури, інформатики, математики, історії України, фізики, біології, основ науково-дослідницької роботи та географії (до 2013 року функціонувала секція англійської мови); на базі школи імені Осипа Маковея: фізики, математики, інформатики, історичного краєзнавства, географії та основ науково-дослідницької роботи.

Навчально-виховну роботу зі слухачами організовують 21 досвідчений педагог. Викладачі керують науково-дослідницькою діяльністю учнів, методично правильно читають курси лекцій, проводять практичні заняття, знайомлять учнів-слухачів із методикою опрацювання науково-методичної літератури, формують у них уявлення про систему безперервної освіти, проводять профорієнтаційну роботу щодо особливостей навчання у вищих навчальних закладах. Вони постійно працюють над удосконаленням напрямів роботи з обдарованою молоддю, використовують у своїй роботі нестандартні форми навчання, впроваджують у навчально-виховний процес сучасні інформаційні технології, елементи тестового контролю, різноманітних тренінгів, лекцій з використанням кінофільмів, роботу з мультимедійною дошкою тощо.

Навчально-виховний процес у Заліщицькій філії здійснюється диференційовано (відповідно до віку, індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей, стану здоров’я) з використанням різних організаційних форм роботи: урок, лекція, індивідуальні заняття, конференція, семінар, читання, вікторина, змагання, олімпіади, конкурси, огляди, виставки, екскурсії, практична робота в лабораторіях, а також з використанням інших форм.

Викладачі філії, крім навчально-наукової діяльності, є організаторами різноманітних виховних заходів: круглих столів, конференцій, дискусій, навчально-практичних семінарів, наукових вечорів-розваг та багатьох інших.

Ефективність роботи Заліщицької філії  демонструє участь слухачів у ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт. Щороку переможцями ІІ етапу конкурсу-захисту стає від 20 до 25 слухачів філії. Шестеро слухачів були лауреатами стипендії Президента України.  Завдяки невтомній праці викладачів секцій вже котрий рік поспіль Заліщицька філія у рейтинговому списку філій області утримує ІІ після Тернопільського міського відділення місце.

Якісною підготовкою і оформленням, аналітичним узагальненням даних дослідження, вільним володінням матеріалу, високим ступенем самостійності та особистим внеском у роботу відзначено слухачів Заліщицької філії членами журі.

Викладачі філії активно займаються видавничою діяльністю. Щороку видаються тези науково-дослідницьких робіт, методично-навчальні посібники, буклети та інформаційні бюлетні.

З метою формування практичних компетенстностей з базових дисциплін Заліщицька гімназія підписала угоду про співпрацю з Чернівецьким національним університетом ім. Ю. Федьковича, Національним природним парком «Дністровський каньйон», Державною науково-педагогічною бібліотекою України ім. В. Сухомлинського.

Заліщицька філія тісно співпрацює з районним методичним кабінетом, методичними об’єднаннями вчителів математики та інформатики, суспільно-гуманітарних і природничих дисциплін, а також гімназійною школою ІКТ. Заліщицька філія у своїй діяльності співпрацює з різними міжнародними організаціями та закладами (Корпусом Миру в Україні, Міжнародною організацією РІРІ), налагодила партнерські зв’язки з діаспорою Німеччини.

Випускники філії успішно продовжують навчатись у вищих навчальних закладах, працюють у різних сферах.