Тернопільське обласне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільське обласне комунальне територіальне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільське обласне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільське обласне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільська мала академія наук України
icon
Науково-технічне відділення об’єднує такі відділення: фізико-математичне, економічне, технічне та  комп’ютерних наук.
  
Слухачі МАН мають можливість відвідувати заняття в секціях: математика,   інформатика, фізика,     робототехніка   на  базі  вузів  м. Тернополя.

Навчальні програми пропонують поглибити знання учнів з фізики і математики, вивчити ази програмування Turbo Pascal, C++, Delphi, HTML, PHP, базових принципів проектування робототехнічних систем, основи об’єктно-орієнтованого й візуального програмування.  

Навчальний процес в секціях здійснюють:
Математика –  Валаяшек В.Б., кандидат фізико-математичних наук, викладач ТНТУ ім. І. Пулюя.
Фізика – Плисюк О.І., викладач МАН.
Інформатика – Карабін О.Й., кандидат педагогічних наук ТНПУ ім. В. Гнатюка.
Робототехніка – Стрембіцький М.О., асистент ТНТУ ім. І. Пулюя.

Залучення талановитої молоді шкільного віку до науково-дослідницької, експериментальної, конструкторської та винахідницької роботи в різних галузях науки і техніки сприяє творчому самовдосконаленню юних обдарувань і розширенню їх наукового світогляду.
 
Наукову підтримку та поради надають провідні науковці Тернополя:
 
Андрійчук Володимир Андрійович – доктор технічних наук, професор ТНТУ ім. І. Пулюя.
Дубик Орест Степанович – старший викладач ТНТУ ім. І. Пулюя.
Громяк Мирон Іванович – кандидат  фізико-математичних  наук,  доцент,   декан   фізико-математичного   факультету   ТНПУ ім. В. Гнатюка.
Кирич Наталія Богданівна – доктор  економічних  наук,  завідувач   кафедри  менеджменту у виробничій сфері ТНТУ ім. І. Пулюя.
Скоренький Юрій Любомирович – кандидат  фізико-математичних  наук,  доцент,  завідувач  кафедри фізики ТНТУ ім. І. Пулюя.
Моховик Олександр Васильович  – асистент кафедри математики та методики її викладання ТНПУ ім. В. Гнатюка.
Чорний Віктор Зіновійович – кандидат  фізико-математичних  наук, доцент кафедри математичного аналізу ТНПУ ім. В. Гнатюка.
Галан Василь Данилович – кандидат фізико-математичних наук,  доцент  кафедри  математики  та  методики її викладання ТНПУ ім. В. Гнатюка.
Мосій Ольга Бориславівна – кандидат  економічних наук, доцент ТНТУ ім. І. Пулюя.
Мартинюк Сергій Володимирович – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри інформатики та методики її викладання ТНПУ ім. В. Гнатюка.
Балик  Надія  Романівна –  кандидат   педагогічних   наук,   завідувач   кафедри інформатики та методики її викладання ТНПУ ім. В. Гнатюка.
 
Творча молодь залучається до науково-технічних досліджень, результатом яких є створення діючих макетів, приладів та систем. Чимало учнів-членів Малої академії наук України у заключному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту посіли призові місця, отримали дипломи і грамоти Міністерства освіти і науки України. Кращі науково-дослідницькі роботи завершуються оригінальними розробками, які захищаються патентами і викликають велику зацікавленість у представників промисловості і науки.
 

Учні відділення представляють свої розробки на різноманітних конкурсах і виставках:
  • ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України;
  • Всеукраїнські очно-заочні профільні школи Малої академії наук України;
  • Всеукраїнська науково-технічна виставка-конкурс молодіжних інновацій та творчих проектів «Майбутнє України»;
  • Всеукраїнські літні  школи з математики, фізики, інформатики, робототехніки;
  • Національний конкурс «Інтел- Техно-Україна» Міжнародного конкурсу Intel-ISEF;
  • Всеукраїнській олімпіаді з робототехніки;
  • Конкурс «Всеукраїнський Юнацький Водний Приз».
Мулярчук Анюта, нагородження, ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту
Команда науково-технічного відділення, ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту
ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту (2015 р.)
"Гордість і надія Тернопілля", 2014 р.
Літня школа з фізики, 2015 р.
Макарчук Богдан, нагородження, ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту (2015 р.)
Мочульська Вікторія, нагородження, ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту (2015 р.)
Вітюк Олександр під час захисту науково-дослідницької роботи. Київ, 2015 р.
Виставка "Обдаровані діти"
Нобелівські читання "Горизонти науки"
Виставка  експериментів "Наукові пікніки".
Виставка  експериментів "Наукові пікніки". Секція робототехніки
Виставка-конкурс "Майбутнє України"