Тернопільське обласне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільське обласне комунальне територіальне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільське обласне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільське обласне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільська мала академія наук України
icon
Назад
Методичні основи географічних досліджень в контексті діяльності Малої академії наук України
25.10.2017

Саме ця тема стала предметом обговорення, навчання та співпраці учасників науково-практичного семінару, організованого і проведеного 24 жовтня 2017 року Тернопільським обласним комунальним територіальним відділенням Малої академії наук України за сприяння географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка.

Для участі у семінарі запрошено керівників секцій, викладачів, вчителів географії загальноосвітніх навчальних закладів, наукових керівників, які здійснюють підготовку учнів до захисту науково-дослідницьких робіт, методистів.

У семінарі взяв участь декан факультету, кандидат географічних наук, доцент ТНПУ ім. В.Гнатюка Кузишин А.В. який, звертаючись до учасників зібрання, надав великого значення проведенню таких заходів, адже поєднання науки і практики дає гарантії успіху та сприятиме кращим досягненням юних науковців в галузі географії, підкреслив важливу і вагому роль університету у підвищенні статусу географічної науки.

Важливі і невідкладні завдання щодо активізації науково-дослідницької діяльності поставила перед керівниками секцій географії, геології та гідрології директор обласного територіального відділення МАН України Мигайчук О.М. Усіх учасників семінару ознайомила із результатами наукових досягнень учнів-членів МАН за останні три роки та відзначила важливу роль знань з базових навчальних дисциплін для участі у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України.

Географів-практиків зацікавила презентація про життєвий і науковий шлях Степана Рудницького, яку підготували доктор географічних наук, професор Заставецька Л.Б. та аспірантка Карач Т. в рамках відзначення 140-ї річниці від дня народження фундатора української географії С.Рудницького. Крім того, професор Заставецька Л.Б. охарактеризувала загальні підходи до написання науково-дослідницьких робіт, ознайомила вчителів із новітніми методами ведення досліджень і узагальнення їх результатів.

Цікаві, актуальні і пріоритетні теми наукових досліджень в галузі географії стали предметом обговорення: природа, населення, суспільство. Про конструктивно-географічні дослідження, природно-господарські аспекти і різні види природокористування вела мову кандидат географічних наук, доцент Питуляк М.Р. Науковець зауважила, що у даний час найбільш затребуваними є прикладні дослідження, рекомендувала орієнтувати юних дослідників на вивчення раціонального землекористування, стан ведення водного господарства, розвиток заповідних територій, проблеми інвентаризації і кадастру природних ресурсів, ландшафтознавство та рекреаційні дослідження. Методи і форми роботи з учнями під час наукових досліджень були продемонстровані кандидатом географічних наук, доцентом Питуляком М. В. на прикладі проведення занять у літніх профільних школах. Велике значення у дослідницькій роботі науковець відводить картографічним умінням учнів.

Вчитель-методист Тернопільської Української гімназії ім. І.Франка Сампара О.В., поділилися досвідом проведення науково-пошукової роботи, відзначила важливу роль наукового товариства учнів «До глибин» у розвитку творчої активності юних дослідників.

На заключному етапі семінару заступник директора обласного відділення МАН України Штука С.В. узагальнила опрацьовані теми, поєднала їх із здобутками та перспективами роботи наукового відділення «Науки про Землю», відзначила роль мотивації науково-дослідницької роботи у творчому зростанні юного науковця.

Для учасників семінару підготовлено пакет методичних рекомендацій з опрацьованих питань.

man.te.ua
man.te.ua
man.te.ua
man.te.ua
man.te.ua
man.te.ua
man.te.ua
man.te.ua
man.te.ua
man.te.ua
man.te.ua
man.te.ua
man.te.ua
man.te.ua
man.te.ua