Тернопільське обласне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільське обласне комунальне територіальне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільське обласне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільське обласне відділення Малої Академії Наук України
Тернопільська мала академія наук України
icon
Назад
Цікаве навчання у секції науково-технічної творчості
08.12.2017

Слухачі міського науково-технічного відділення мають змогу навчатися у лабораторіях Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя. На базі вузу працює секція науково-технічної творчості у корпусі № 2. Навчання відбувається неорденарно, творчо та з  активним мозковим штурмом, адже проводить його кандидат фізико-математичних наук Скоренький Юрій Любомирович.
 
7 грудня слухачі секції мали унікальну можливість відвідати лабораторію дослідження впливу лазерних ударних хвиль на фізичні властивості матеріалів. У лабораторії вивчають модифікування приповерхневих властивостей матеріалів під дією лазерних ударних хвиль (отримання наперед заданої морфології поверхні, збільшення мікротвердості приповерхневих шарів, регулювання ударної в’язкості сталей, підвищення корозійної стійкості, нанесення покрить з нанопорошкових матеріалів та дослідження динаміки виникнення та накопичення дефектів при високошвидкісних навантаженнях.

Лабораторія лазерного впливу на матеріали була створена як науково-навчальна лабораторія кафедри фізики в 1984 році. За цей час у ній було виконано ряд госпдоговірних та держбюджетних тем, присвячених впливу лазерних ударних хвиль на матеріали та конструкційні елементи. Студенти різних спеціальностей проходили практику, виконували дипломні проекти, пов'язні з використанням та проектуванням елементів лазерної техніки та з лазерними технологіями. У лабораторії було створено медичні лазерні установки, що успішно використовуються в санаторії "Медобори". Кінцевим результатом діяльності є розробка передової конкурентносздатності продукції, в процесі створення якої підвищується наукова та професійна кваліфікація виконавців.
 
http://physics.tntu.edu.ua/labs/laser/ офіційна веб-сторінка лабораторії  дослідження впливу лазерних ударних хвиль на фізичні властивості матеріалівТернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя.

man.te.ua
man.te.ua
man.te.ua
man.te.ua
man.te.ua